Facebook
Twitter
LinkedIn

Strategie radzenia sobie ze stresem

Każdy sportowiec ma swoje, sprawdzone sposoby radzenia sobie ze stresem. W zależności od tego, jakim jesteś zawodnikiem możesz częściej wybierać strategie bardziej zadaniowe, emocjonalne bądź unikowe. Ważne abyś wiedział, które są dla Ciebie najbardziej skuteczne i pozwalają Ci w najkrótszym czasie powrócić do optymalnego stanu startowego.

Do podstawowych strategii radzenia sobie ze stresem zaliczamy:

  • WENTYLOWANIE EMOCJI: wyrażanie swojej frustracji, złoszczenie się.
  • RELAKSACJA:obniżanie napięcia swoich mięśni, wykonywanie ćwiczeń relaksacyjnych.
  • KONTROLA MYŚLI:zastępowanie negatywnych myśli pozytywnymi, pozbywanie się wątpliwości.
  • POSZUKIWANIE WSPARCIA: rozmowa z godną zaufania osobą, proszenie o poradę innego sportowca.
  • ZWIĘKSZANIE WYSIŁKU: dawanie z siebie wszystkiego, konsekwentne podejmowanie wysiłku.
  • DYSTANS: dystansowanie się od innych sportowców, którzy mogą być źródłem stresu
  • ANALIZA: analizowanie swoich wcześniejszych występów, wyobrażanie sobie swojego najlepszego wstępu.
  • KONCENTRACJA NA SOBIE: szukanie spokoju i ciszy, analizowanie słabych stron swoich rywali, powtarzanie w myślach ruchów, które ma się wykonać.