Facebook
Twitter
LinkedIn

Nawiązaliśmy współpracę z Politechniką Śląską

Nawiązujemy współpracę z Politechnika Śląska?Współpraca z Politechniką Śląska, Wydziałem Automatyki, Elektroniki i Informatyki dotyczy m.in. wspólnych prac badawczych i rozwojowych, działań w zakresie wspólnego zdobywania środków finansowych na realizację wspólnych projektów, programów, przedsięwzięć rozwojowych oraz prac naukowych, badawczych i rozwojowych o charakterze europejskim i krajowym. W ramach współpracy trwają również pracę nad Program Monitoringu Klubu Piłkarskiego, który funkcjonuje m.in w Górniku Zabrze. PROGRAM MONITORINGU KLUBU PIŁKARSKIEGO to bateria testów oraz kwestionariuszy online, która pozwala na bieżącą obserwację poszczególnych jednostek treningowych oraz spotkań ligowych, tak aby zebrać niezbędne do rozwoju informacje w wygodny, szybki i przystępny sposób, który nie zajmie więcej, jak kilka minut! Dzięki swojej konstrukcji pozwala zbierać informacje dotyczące zarówno całych drużyn, jak i poszczególnych jej członków, a dzięki analizie zebranych informacji przez powołany do tego celu zespół ekspertów, rozwijać aspekty oraz procesy drużynowe, jak również indywidualnie poszczególnych członków zespołu. Wprowadzona formuła pozwala również na stworzenie profilu zawodnika i drużyny, dzięki czemu łatwiej o odpowiednie zdefiniowanie celów zarówno indywidualnych jak i drużynowych, co w znacznym stopniu wpływa na rozwój zawodnika i drużyny.Więcej o programie na stronie www.monitoringklubu.pl