Brain Training Academy® - Kurs kwalifikacyjny Brain Training Coach®

KURS

Rozwiń swoją wiedzę na temat implementacji treningu mentalnego w trening sportowy na przykładzie piłki nożnej, aby jako trener i psycholog sportu świadomie rozwijać umiejętności mentalne uwzględniając specyfikę sportu.

Brain Training Academy® - Kurs kwalifikacyjny Brain Training Coach®

KURS

Rozwiń swoją wiedzę na temat implementacji treningu mentalnego w trening sportowy na przykładzie piłki nożnej, aby jako trener i psycholog sportu świadomie rozwijać umiejętności mentalne uwzględniając specyfikę sportu.

Kurs Brain Training Coach®

Kurs kwalifikacyjny Brain Training Academy® to cykl 6 certyfikowanych szkoleń, po ukończeniu których będziesz mógł uzyskać tytuł Brain Training COACH® uprawniający do prowadzenia sesji BTS rozwijających w sposób praktyczny umiejętności poznawcze oraz mentalne zawodników.

Rozwiń swoją wiedzę na temat implementacji treningu mentalnego w trening sportowy na przykładzie piłki nożnej, aby jako trener i psycholog sportu świadomie rozwijać umiejętności mentalne uwzględniając specyfikę sportu.

Szkolenia możesz również zrealizować, jako forma pojedynczego modułu bez obowiązku realizacji pozostałych modułów szkoleniowych.

KORZYŚCI

ZGŁOSZENIA

Jesteś zainteresowany naszymi szkoleniami lub całym kursem Brain Training System? Skontaktuj się z nami poprzez email: braintrainingsystem2018@gmail.com

lub formularz kontaktowy umieszczony poniżej: 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

SZKOLENIE 1. Świadomość sztabu szkoleniowego, jako fundament kompleksowego rozwoju zawodnika.

PROGRAM:

Część I: Wstęp do projektu Brain Training Academy

Zapoznanie z filozofią oraz genezą powstania Brain Training Academy. Omówienie zasad uzyskania certyfikacji oraz tytułu BRAIN TRAINING COACH, uprawniającego do prowadzenia sesji Brain Training System rozwijających w sposób praktyczny umiejętności poznawcze i mentalne zawodników.

 

Część II. Budowanie świadomości.

Czym jest świadomość oraz samoświadomość?

4 fundamenty ZAWODNIKA KOMPLETNEGO

Specyfika pracy psychologa sportu 

Umiejętności NIE cechy, czyli jak możemy rozwijać umiejętności mentalne

6 zasad skutecznego wprowadzania treningu mentalnego w trening sportowy

Pasma sensoryczne a style uczenia się

Model rozwoju i uczenia się

Harmonogram wdrażania treningu mentalnego w makrocykl

Część III. Świadomy Trener/Psycholog = Świadomy zawodnik.

Test kompetencji DISC – poznaj style zachowania oraz kompetencje, które pomogą Ci rozwinąć umiejętności trenerskie

Psychologiczny test-  jakiego Lidera potrzebuje Twoja drużyna?

Część IV. Rozwijanie samoświadomości zawodnika.

Samoświadomość, jako fundamentalna umiejętność mentalna

Idea postępowego podejścia do błędu, jako fundament budujący samoświadomość zawodników

Nastawienie na rozwój vs nastawienie na trwałość, czyli metoda “JESZCZE NIE”

EFEKT GOLFISTY, czyli normalizacja błędów w procesie nauki

Testy psychologiczne oceniające poziom umiejętności mentalnych zawodników

MONITOROWANIE, jako sposób na zwiększenie skuteczności boiskowej zawodnika

Narzędzia Programu Monitoringu Klubu Piłkarskiego (Pomeczowa Analiza Zawodnika, Indywidualny Kwestionariusz Ewaluacji Treningu, Indywidualny Profil Oceny Zawodnika)

Sposoby oraz techniki budujące samoświadomość zawodników

Część V. Trening mentalny z perspektywy pracy trenera.

Korzyści i zagrożenia przy współpracy z psychologiem sportu

Pytania coachingowe jako narzędzie rozwijające umiejętności mentalne

Implementacja treningu mentalnego w trening sportowy. Praktyczne środki treningowe rozwijające przykładowe umiejętności mentalne

Projektowanie przykładowych środków treningowych

Omówienie

Zasady skutecznego treningu

Część VI. Spotkanie z gościem specjalnym. Artur Płatek – dyrektor sportowy Górnika Zabrze i skaut Borussii Dortmund

MIEJSCE: Gliwice, Aleja Przyjaźni 9/1 (I piętro)

TERMIN: 24.10.2021 r. godz. 10-18

CENA: 499 zł (cena do 10.10.2021 r.)/599 zł (cena po 11.10.2021 r.)

w cenę wliczone są materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia zjazdu.

Poleć kurs/szkolenie a otrzymasz 50 zł zniżki, za każdą osobę, która przy zgłoszeniu powoła się na CIEBIE

ZGŁOSZENIA: mailowe: braintrainingsystem2018@gmail.com

SZKOLENIE 2. Team Building. Jak zbudować spójną oraz zintegrowaną drużynę.

PROGRAM:

Część I: Budowanie drużyny.

Czym jest zespół?

Fazy procesu grupowego

Procesy zachodzące na poszczególnych etapach i ich wpływ na grupę

Role grupowe –  ĆWICZENIE z wykorzystaniem technik NASA!

Konflikt w grupie – czym jest, dlaczego do niego dochodzi, zarządzanie sytuacją konfliktową, strategie i techniki ich rozwiązywania

 

Część II: Budowanie spójności w zespole.

Wspólne cele oraz metody ich wyznaczania (SMART, KAIZEN, agregacja zysków marginalnych Brailsforda)

Efekt synergii

Cechy wzorowego zespołu

Sposoby oraz techniki budujące mistrzowski zespół

Praktyczne ćwiczenia integrujące oraz budujące spójność zespołu

 

Część III: Efektywna komunikacja w zespole.

Czym jest komunikacja?

Najczęstsze błędy komunikacyjne oraz sposoby ich unikania 

Poznanie własnego stylu komunikacji, jego mocnych stron i tych wymagających usprawnienia

Poznanie technik aktywnego słuchania, wyrażania własnego zdania i udzielania informacji zwrotnej

Wytyczne Skutecznej Komunikacji

 

Część IV: Trener, jako lider zespołu.

PROFIL “Doskonałego Trenera”

Jakim typem lidera jesteś? Test + analiza

Kwestionariusz Ewaluacji Pracy Trenera (KEPT)

 

Część V: Odprawa

Optymalizacja pobudzenia

Jak angażować zawodników w prowadzenie odprawy

Zasady skutecznej odprawy

 

Część VI: Spotkanie z gościem specjalnym.

 

Część VII: Przykładowe ćwiczenia piłkarskie rozwijające team building

MIEJSCE: Gliwice, Aleja Przyjaźni 9/1 (I piętro)

TERMIN: 11.12.2021 r. godz.10-18

CENA: 499 zł (cena do 10.11.2021 r.)/599 zł (cena po 11.11.2021 r.)

w cenę wliczone są materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia zjazdu.

Poleć kurs/szkolenie a otrzymasz 50 zł zniżki, za każdą osobę, która przy zgłoszeniu powoła się na CIEBIE

ZGŁOSZENIA: mailowe: braintrainingsystem2018@gmail.com

SZKOLENIE 3. Nie taka presja straszna, czyli MISTRZOWSKA KONTROLA EMOCJI.

PROGRAM:

Część I: Zrozumieć emocje

Czym są emocje?

Emocje vs nastrój

Dwuczynnikowa Teoria Emocji

Zaspokajanie potrzeb, a powstawanie emocji

Model ABC Elissa w praktyce

Podstawowe emocje występujące w sporcie

Aspekt somatyczny, poznawczy, behawioralny emocji

Model lęku Jonesa

Kołowy model emocji i nastroju

 

Część II: Nastroje vs osiągnięcia

Model przewidujący osiągnięcia sportowe 

Profilowanie nastrojów

Jak interpretować profil nastroju?

Skala Nastroju – TEST

Różnice genderowe

 

Część III: Stres w pracy trenera

Czynniki stresujące w pracy trenera – presja wewnętrzna i zewnętrzna

Sposoby radzenia sobie z presją w pracy trenera

Skala stresu Holmesa

 

Część IV: Strategie Radzenia Sobie ze Stresem

 

Część V: Metody i techniki kontroli emocji

Pozytywny dialog wewnętrzny – technika “Gaszenia gorących myśli”

Trening oddechowy oraz rola nerwu błędnego w reakcji stresowej

Metoda SODA 

Sygnalizacja świetlna Weissberga

Technika 4R

Technika “12 minut”

Technika “Co jeśli?”

Progresywna relaksacja mięśniowa Jacobsona

Technika “Bezpieczne miejsce”

 

Część VI: Spotkanie z gościem specjalnym – Paweł Walczak.

 

Część VII: Przykładowe ćwiczenia piłkarskie rozwijające kontrolę emocji

MIEJSCE: Gliwice, Aleja Przyjaźni 9/1 (I piętro)

TERMIN: luty 2022 r. godz 10-18

CENA: 499 zł (cena do 03.01.2022 r.)/599 zł (cena po 04.01.2022 r.)

w cenę wliczone są materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia zjazdu.

Poleć kurs/szkolenie a otrzymasz 50 zł zniżki, za każdą osobę, która przy zgłoszeniu powoła się na CIEBIE

ZGŁOSZENIA: mailowe: braintrainingsystem2018@gmail.com

 SZKOLENIE 4. Rozwój pewności siebie. Budowanie poczucia własnej skuteczności.

PROGRAM

Część I: Wiedza teoretyczna

Czym jest pewność siebie?

Rodzaje pewności siebie

Jak pewność siebie wpływa na skuteczność

Charakterystyka zawodnika mało i zbyt pewnego siebie

Część II: Badanie poziomu pewności siebie  – INWENTARZ

Część III: Budowanie pewności siebie

Źródła pewności siebie

Jakie elementy budują pewność twojej drużyny? – TEST

Część IV: Czynniki obniżające poziom pewności siebie u zawodników 

CASE STUDY

Część V: Jak można rozwijać pewność siebie – praktyczne wskazówki

Moje mocne i słabe strony- PROFIL ZAWODNIKA

Cele krótko/średnio/długoterminowe

Zadanie na sytuację po błędzie

Trening wyobrażeniowy – przygotowanie do sytuacji trudnych

Tworzenie rutyny przedstartowej – PRACA W GRUPACH

Ćwiczenie “Linia sportowych osiągnięć”

Część VI: Spotkanie z gościem specjalnym.

Część VII: Przykładowe ćwiczenia piłkarskie rozwijające pewność siebie

MIEJSCE: Gliwice, Aleja Przyjaźni 9/1 (I piętro)

TERMIN: kwiecień 2022 r. godz.10-18

CENA: 499 zł (cena do 03.03.2022 r.)/599 zł (cena po 04.03.2022 r.)

w cenę wliczone są materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia zjazdu.

Poleć kurs/szkolenie a otrzymasz 50 zł zniżki, za każdą osobę, która przy zgłoszeniu powoła się na CIEBIE

ZGŁOSZENIA: mailowe: braintrainingsystem2018@gmail.com

SZKOLENIE 5: BRAIN TRAINING SYSTEM®, jako PRAKTYCZNA metoda rozwijająca procesy poznawcze zawodników.

PROGRAM

Część I:

Brain Training wprowadzenie

Struktura treningowa BTS

Brain Training a mikrocykl

 

 

Część II: Podstawy teoretyczne metody Brain Training

 

Czym są umiejętności poznawcze?

Rozwijanie umiejętności poznawczych w tym koncentracji uwagi, pamięci, percepcji oraz decyzyjnościCzęść III: Koncentracja uwagi

 

Czym jest koncentracja uwagi?

Koncentracja uwagi, jako kluczowa umiejętność mentalna

Działanie procesów uwagowych

Model uwagi Nideffera

Aspekty koncentracji uwagi

Czynniki rozpraszające, czyli dystraktory, a procesy uwagowe

“Efekt piły”

Procesu uwagowe w praktyce

 

 

Część: IV: Praktyczne wskazówki, jak rozwijać koncentrację uwagi

 

Część V: Autorska gra mentalna “Speed Points” – praktyka

 

Część VI: Sesja treningowa Brain Training

 

Ćwiczenia ukierunkowane na rozwój koordynacji ruchowej i świadomości ruchu

Rozwój techniki specjalnej z aktywizacją korowych pól asocjacyjnych

Ćwiczenia ukierunkowane na rozwój umiejętności techniczno – taktycznych w połączeniu z decyzyjnością, percepcją, szybkością reakcji i kreatywnością

MIEJSCE: Gliwice, Aleja Przyjaźni 9/1 (I piętro)

TERMIN: czerwiec 2022 r.

CENA: 499 zł (cena do 03.05.2022 r.)/599 zł (cena po 04.05.2022 r.)

w cenę wliczone są materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia zjazdu.

Poleć kurs/szkolenie a otrzymasz 50 zł zniżki, za każdą osobę, która przy zgłoszeniu powoła się na CIEBIE

ZGŁOSZENIA: mailowe: braintrainingsystem2018@gmail.com

SZKOLENIE 6: Spotkanie superwizyjne – praktyczne studium przypadku. Egzamin. Certyfikacja.

PROGRAM

 

Część I: Superwizje / studium przypadku

 

Część II: Egzamin teoretyczny

 

Część III: Egzamin praktyczny

 

Część IV: Omówienie, wnioski, certyfikacjaMIEJSCE: Gliwice, Aleja Przyjaźni 9/1 (I piętro)

TERMIN: sierpień/październik 2022 r.

CENA: 499 zł (cena do 03.07.2022 r.)/599 zł (cena po 04.07.2022 r.). Osoby, które zakupiły cały kurs szkolenie mają w cenie kursu.

w cenę wliczone są materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia zjazdu.

Poleć kurs/szkolenie a otrzymasz 50 zł zniżki, za każdą osobę, która przy zgłoszeniu powoła się na CIEBIE

ZGŁOSZENIA: mailowe: braintrainingsystem2018@gmail.com

DLA KOGO?

psychologowiE

TRENERZY

rodzice ZAWODNIKÓW

STUDENCI PSYCHOLOGII LUB AWF

INSTRUKTORZY SPORTU

TERMIN:

Szkolenia odbywają się co 2 miesiące.
 
Dokładne terminy podane są przy poszczególnych szkoleniach

MIEJSCE:

Gliwice, Aleja Przyjaźni 9/1
(I piętro) 

CENA:

499 zł (cena first minute)

599 zł (cena normal)

2499 zł* (cena za cały kurs – oszczędzasz 499 zł)

*możliwość rozłożenia płatności na 4 raty
w cenę wliczone są materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

PROWADZĄCY:

KAROLINA PIETRZAK

Absolwentka SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Katowicach na kierunku psychologia oraz w Warszawie na kierunku psychologia sportu. Współpracuje z klubami sportowymi oraz z zawodnikami indywidualnymi z różnych dyscyplin. Prowadzi indywidualnie zawodników na poziomie PKO Ekstraklasa. Odpowiada za przygotowanie mentalne zawodników Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze. Stały ekspert w projekcie Football Lab w zakresie przygotowania mentalnego zawodników. Stała autorka artykułów z zakresu treningu mentalnego. Współtwórca projektu Program Monitoringu Klubu Piłkarskiego monitorującego setki zawodników w całej Polsce. Współtwórczyni Brain Training System.

Mariusz Paszkowski

Współtwórca Football Lab. Swoją wiedzę zdobywał na licznych szkoleniach, konferencjach oraz stażach trenerskich w Polsce i za granicą. Prelegent na kilkudziesięciu konferencjach szkoleniowych w Polsce i za granicą. Prowadził szkolenia dla PZPN. Współpracował merytorycznie z dużymi sportowymi projektami sponsorów Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej oraz Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Odpowiada za tworzenie programów szkoleniowych oraz wdrażanie ich do klubów i akademii piłkarskich w Polsce i za granicą m.in. do takich klubów jak Pogoń Szczecin czy Jagiellonia Białystok. Autor stałych publikacji z zakresu metodologii treningu piłki nożnej i psychologii sportu. Prowadzi zajęcia indywidualne z zawodnikami LOTTO Ekstraklasy i NICE 1 Liga. Współtwórca Brain Training System

ZGŁOSZENIA

Jesteś zainteresowany naszymi szkoleniami lub całym kursem Brain Training System? Skontaktuj się z nami poprzez email: braintrainingsystem2018@gmail.com

lub formularz kontaktowy umieszczony poniżej: 

GOŚCIE SPECJALNI

ARTUR PŁATEK

Obecny dyrektor sportowy Górnika Zabrze, skaut Borussii Dortmund. Wcześniej pracujący jako skaut w 1. FC Kaiserslautern, a także jako trener w takich klubach jak Warta Poznań, Pogoń Szczecin, Cracovia Kraków, Jagiellonia Białystok czy Górnik Łęczna.

PAWEŁ WALCZAK

Inspirator, trener, psychoterapeuta i konsultant wspierający organizacje. Twórca MBCS (Mind Body Connection System) – pierwszej metody dla sprzedawców, która pokazuje nie tylko jak mówić, ale także jak pracować z własnymi emocjami. Pasjonuje się wszelkimi systemami pracy z ciałem, przede wszystkim medytacją tybetańską, treningiem uważności, analizą bioenergetyczną Alexandra Lowena. Posiada certyfikat providera TRE, metody wprowadzanej do armii USA wykorzystującej ciało do usuwania skutków traum. Przeszedł szkolenie z metody Feldenkraisa u Alana Wilsona, który pokazuje jak trening uważności zastosować w ruchu. Specjalizuje się w hawajskim systemie pracy z ciałem Kino Mana. Posiada również certyfikat Praktyka NLP. Autor książki „Proaktywny telemarketing”, która jest pierwszą pozycją na rynku pokazującą jak wykorzystać trening uważności w sprzedaży. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej na studiach podyplomowych ze sprzedaży.