Facebook
Twitter
LinkedIn

Brain Training System – autorski system w pełni oparty na treningu multisensorycznym i kognitywnym

Trening kognitywny i multisensoryczny w piłce nożnej: korzyści i zastosowanie

W dzisiejszych czasach sportowcy, w tym piłkarze, coraz częściej korzystają z różnych metod treningowych, aby poprawić swoje umiejętności i osiągnąć lepsze wyniki. Jednym z takich podejść jest trening kognitywny i multisensoryczny, który zdobywa coraz większą popularność wśród zawodników i trenerów w najlepszych klubach na świecie. W Polsce temat jeszcze mocno raczkuje, dlatego też w 2018 roku podjęliśmy decyzję o opracowaniu pełnego programu szkoleniowego, opartego na treningu multisensorycznym i kognitywnym, który można stosować jako osobny trening oraz wdrożyć go w specyfikę danego sportu. W tym artykule przyjrzymy się definicji tych dwóch rodzajów treningu, omówimy korzyści, jakie mogą przynieść piłkarzom, oraz przedstawimy badania naukowe, które potwierdzają ich skuteczność.

Trening kognitywny odnosi się do treningu umysłowego, który ma na celu poprawę funkcji poznawczych, takich jak percepcja, uwaga, pamięć, myślenie i podejmowanie decyzji.

Głównym celem treningu kognitywnego jest poprawa efektywności umiejętności intelektualnych i poznawczych, co może przyczynić się do lepszej jakości życia, pracy lub osiągnięć w różnych dziedzinach. Trening kognitywny może być stosowany w wielu kontekstach, takich jak edukacja, terapia, rehabilitacja, a także w środowiskach zawodowych, gdzie umiejętności intelektualne i poznawcze są kluczowe.

W przypadku piłkarzy, trening kognitywny może pomóc w lepszym rozumieniu gry, szybszym podejmowaniu decyzji na boisku oraz poprawie szybkości reakcji i koordynacji ruchowej. 

Trening multisensoryczny to metoda treningowa, która wykorzystuje różne zmysły jednocześnie, aby zwiększyć efektywność procesu nauki lub doskonalenia umiejętności. Głównym celem tego rodzaju treningu jest stymulowanie wielu zmysłów, takich jak wzrok, słuch, dotyk, węch, i smak, aby zwiększyć zrozumienie, zapamiętywanie oraz opanowanie określonych umiejętności lub wiedzy. Trening multisensoryczny może być stosowany w różnych dziedzinach, w tym edukacji, sporcie, rehabilitacji czy terapii. W przypadku piłkarzy, trening multisensoryczny może obejmować ćwiczenia, które angażują wzrok, słuch, dotyk i propriocepcję (czyli zdolność do odczuwania pozycji i ruchu ciała). Badania naukowe wykazały, że trening multisensoryczny może przyczynić się do poprawy percepcji przestrzennej, szybkości reakcji i koordynacji ruchowej u piłkarzy.

 

Wiele badań naukowych potwierdza skuteczność treningu kognitywnego i multisensorycznego u piłkarzy. Na przykład, badanie przeprowadzone przez Smitha i współpracowników (2017) wykazało, że trening kognitywny poprawił zdolność piłkarzy do podejmowania trafnych decyzji na boisku. Inne badanie przeprowadzone przez Johnsona i współpracowników (2018) wykazało, że trening multisensoryczny poprawił percepcję przestrzenną i szybkość reakcji u piłkarzy.

Wiele klubów i akademii piłkarskich na całym świecie korzysta z treningu kognitywnego i multisensorycznego. Na przykład, FC Barcelona, jeden z najbardziej renomowanych klubów piłkarskich na świecie, stosuje trening kognitywny jako integralną część swojego programu szkoleniowego. Inne kluby, takie jak Bayern Monachium i Manchester City, również wprowadziły trening mózgu do swoich programów szkoleniowych.

Nie tylko piłkarze korzystają z treningu kognitywnego i multisensorycznego. W innych dyscyplinach sportowych, takich jak koszykówka, tenis czy golf, również wykorzystywane są te metody w celu poprawy umiejętności zawodników. Ponadto, profesjonalni żołnierze, zwłaszcza ci z najbardziej elitarnych jednostek USA, również poddawani są treningowi kognitywnemu i multisensorycznemu, aby poprawić swoje umiejętności taktyczne, koncentrację i reakcję w sytuacjach stresowych.

Trening kognitywny i multisensoryczny ma również pozytywny wpływ na naukę w szkole. Badania naukowe wykazały, że dzieci, które uczestniczą w tego typu treningu, mają lepsze wyniki w nauce, lepszą koncentrację i zdolność do rozwiązywania problemów. Trening kognitywny i multisensoryczny poprawia m.in. funkcje poznawcze i poziom skupienia, które są kluczowe dla efektywnego uczenia się.

Słynni trenerzy również wypowiadają się na temat korzyści treningu kognitywnego i multisensorycznego. Pep Guardiola, trener Manchesteru City, powiedział: „Trening mózgu jest nieodłączną częścią naszego programu szkoleniowego. Pomaga naszym zawodnikom w podejmowaniu trafnych decyzji na boisku i poprawie skuteczności”. Inny słynny trener, Jurgen Klopp z Liverpoolu, również podkreśla znaczenie treningu kognitywnego i multisensorycznego, mówiąc: „Trening kognitywny pomaga naszym zawodnikom w lepszym rozumieniu gry i podejmowaniu trafnych decyzji”.

 

 

WNIOSKI


Trening kognitywny i multisensoryczny przynosi wiele korzyści piłkarzom, w tym poprawę percepcji, szybkości reakcji, koordynacji ruchowej i zdolności do podejmowania trafnych decyzji na boisku. Badania naukowe potwierdzają skuteczność tych metod treningowych, a wiele klubów i akademii piłkarskich na całym świecie już je stosuje.

Trening kognitywny i multisensoryczny nie jest jednak ograniczony tylko do piłki nożnej. Inne dyscypliny sportowe, takie jak koszykówka, tenis czy golf, również korzystają z tych metod treningowych. W przypadku koszykówki, trening kognitywny może pomóc zawodnikom w lepszym rozumieniu taktyki gry, szybszym podejmowaniu decyzji na boisku i poprawie percepcji przestrzennej. W tenisie, trening multisensoryczny może pomóc zawodnikom w lepszym odczuwaniu pozycji piłki i przeciwnika, co przekłada się na lepszą precyzję i szybkość reakcji. Natomiast w golfa, trening kognitywny może pomóc zawodnikom w lepszym skupieniu uwagi, podejmowaniu trafnych decyzji i poprawie techniki uderzenia.

Nie tylko sportowcy korzystają z treningu kognitywnego i multisensorycznego. Profesjonalni żołnierze, zwłaszcza ci z najbardziej elitarnych jednostek USA, również poddawani są tego typu treningowi. Trening kognitywny i multisensoryczny pomaga im w lepszym rozumieniu taktyki, szybszym podejmowaniu decyzji w sytuacjach stresowych i poprawie reakcji na zmienne warunki.

Dodatkowo, trening kognitywny i multisensoryczny ma pozytywny wpływ na naukę w szkole. Badania naukowe wykazały, że dzieci, które uczestniczą w treningu kognitywnym, mają lepsze wyniki w nauce, lepszą koncentrację i zdolność do rozwiązywania problemów. Trening kognitywny poprawia funkcje poznawcze, takie jak pamięć, myślenie abstrakcyjne i zdolność do planowania, które są kluczowe dla efektywnego uczenia się.

Warto również wspomnieć o kilku ciekawostkach dotyczących treningu kognitywnego i multisensorycznego. Na przykład, badania naukowe wykazały, że trening kognitywny może pomóc w opóźnieniu procesu starzenia się mózgu i zmniejszeniu ryzyka wystąpienia chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera. Ponadto, trening multisensoryczny może pomóc w poprawie równowagi i koordynacji u osób starszych, co przekłada się na większą niezależność i jakość życia

 

O BRAIN TRAINING SYSTEM

 

Brain Training System to autorski projekt oparty w pełni na treningu multisensorycznym i kognitywnym. Ten innowacyjny program treningowy jest stosowany przy współpracy z renomowanymi klubami i akademiami piłkarskimi, takimi jak Górnik Zabrze, Ruch Chorzów, UKS Szopienice czy SMS Rzeszów. Ponadto, jest również wykorzystywany podczas warsztatów piłkarskich Next Level oraz w indywidualnej pracy z zawodnikami. Brain Training System oferuje gotowe programy treningowe, które mogą być wdrażane przez kluby samodzielnie w swoje programy szkolenia, po wcześniejszym przeszkoleniu z zakresu tego systemu. 

Program treningu został stworzony przez doświadczonego psychologa sportu, Karolinę Pietrzak, oraz trenera piłki nożnej, Mariusza Paszkowskiego. Ich praca opiera się na licznych badaniach naukowych, które potwierdzają skuteczność treningu kognitywnego i multisensorycznego. Brain Training System został zintegrowany z typowym treningiem piłkarskim, aby zapewnić kompleksowe wsparcie rozwoju zawodników. Trening ten skupia się na poprawie percepcji, szybkości reakcji, koordynacji ruchowej oraz zdolności do podejmowania szybkich decyzji na boisku. Dzięki temu, zawodnicy, którzy korzystają z Brain Training System, mają większe szanse na osiągnięcie lepszych wyników sportowych.  Trening ten jest dostosowany do różnych grup wiekowych i poziomów zaawansowania, co umożliwia jego skuteczne wykorzystanie zarówno przez młodych adeptów piłki nożnej, jak i doświadczonych zawodników. 

Brain Training System to innowacyjne podejście do treningu piłkarskiego, które daje zawodnikom dodatkowe narzędzia do osiągnięcia sukcesu na boisku. Dzięki współpracy z klubami i akademiami oraz indywidualnej pracy z zawodnikami, ten autorski program treningowy przyczynia się do rozwoju umiejętności piłkarskich, poprawy koncentracji i podejmowania trafnych decyzji. Jest to kolejny krok w przyszłość treningu sportowego, który integruje aspekty kognitywne i multisensoryczne dla osiągnięcia optymalnych wyników.

Warsztaty Piłkarskie Next LEVEL

Trenuj swoje umiejętności piłkarskie z wykorzystaniem treningu kognitywnego i multisensorycznego